Puszki  

 

Puszki różnego rodzaju wykorzystywane są często jako opakowanie żywności, napojów, lakierów i farb. Opróżnione puszki wymagają dużej powierzchni magazynowej oraz transportowej, a to niesie za sobą wysokie koszty. Belownice z dostawką do prasowania puszek redukują objętość tego surowca do 95% . 

 

Puszki po napojach wykonane z aluminium i białej blachy są wartościowymi surowcami wtórnymi, które są odzyskiwane i zawracane do obiegu materiałowego. W celu optymalnego sprasowania tego surowca wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu brykieciarki z serii BrikPress oraz nasze belownice.  

 

Czasami istnieje konieczność opróżnienia napełnionych puszek, ponieważ upłynął termin ważności produktu lub w trakcie czyszczenia maszyny dostały się resztki mydła do napojów. Do tego celu Strautmann posiada w swojej ofercie LiquiDrainer. Urządzenie to opróżnia automatycznie napełnione opakowania napojów i oddziela płyn od opakowania zewnętrznego.

 

 

Urządzenia do prasowania puszek:

EK 700 Mini, BalePress 700, BalePress 800, EK 1107, EK 1109, MK 700, MK 1100, PP 1208