Folie bunt

Folia

 

Folia stała się bardzo poszukiwanym surowcem . Ze sprzedaży beli z tego surowca można uzyskać bardzo wysokie dochody . Istnieją różne kolory i rodzaje folii. Im lepiej ten surowiec zostanie przed sprasowaniem posortowany, tym wyższą cenę osiągnie przy sprzedaży sprasowana bela. Belownice firmy  Strautmann mogą zagęszczać folie wykonane z różnych tworzyw sztucznych. Problem: folia, w odróżnieniu od opakowań papierowych i kartonowych, po sprasowaniu ponownie się rozpręża. Nasze rozwiązanie: Strautmann oferuje wzmocnione  prasy ze specjalnymi hakami do folii. Dzięki temu uzyskuje się bele o takiej samej gęstości przy jednoczesnym zachowaniu długiego okresu użytkowania maszyny.

 

 

 

Urządzenia do prasowania folii:

Masa balotu:             

Typ urządzenia:

do 60 kg  EK 700 Mini, BalePress 700, BalePress 800, MK 700
do 250 kg  EK 1107, MK 1100
do 400 kg   EK 1109
do 500 kg  PP 1208, BaleTainer®
do 550 kg  PP 1208 Plus70