Różne belownice stosowane w handlu hurtowym

 

Handel hurtowy w różnych ilościach generuje kartony i folie. Odpady te muszą być zagospodarowane w rentowny sposób. Dzięki naszej szerokiej gamie produktów oferujemy odpowiednie prasy do różnych zastosowań. Na przykład, małe i duże belownice, o masie beli od 40 kg do 550 kg lub automatyczną belownicę  BaleTainer ®. Kompaktowa budowa pozwala na korzystanie z BaleTainer ®  bezpośrednio w magazynie lub na zewnątrz, na rampie. 

 

Oprócz BaleTainer ® do pras automatycznych zalicza się AutoLoadBaler . Przy pomocy pojemnika zbiorczego kartony  zbierane są bezpośrednio u źródła. Następnie pojemnik wsuwany jest do prasy, a surowiec jest automatycznie transportowany do komory prasowania. W ten sposób ulega poprawie wewnętrzna logistyka w firmie, a to pozwala zaoszczędzić czas i zredukować koszty pracy. 

 

Bardzo chętnie osobiście przedstawimy Państwu różne warianty i ustalimy optymalne rozwiązanie, które będzie odpowiadało Państwa potrzebom.