Impressum

 

Strautmann Umwelttechnik GmbH

Auf dem Haarkamp 22

49219 Glandorf

Deutschland

 

Tel. 0 54 26 / 80 777 – 0

Fax 0 54 26 / 80 777 – 20

 

www.strautmann-umwelt.de

info@strautmann-umwelt.de

 

Prezes Zarządu: Osnabrück HRB 17016

Rejestr handlowy: Annette Strautmann, Dipl. Ing. Günter Komesker

REGON. DE 152 361 586

 

Informacje prawne

 

1. Treść oferty Online

Strautmann Umwelttechnik GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Firma Strautmann Umwelttechnik GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego. Wszystkie oferty zamieszczone na stronach serwisu są niezobowiązujace.

 

2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego wskazania obcych stron internetowych, które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności firmy Strautmann Umwelttechnik GmbH, odpowiedzialność wchodzi w życie tylko, jeśli, autor ma wiedzę na temat treści i to było technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec korzystaniu z nielegalnych treści. Autor zatem wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie łączenia tych stron nie zawierały one nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt i treści powiązane stron. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści podłączonych stron, które zostały zmienione po link. Dotyczy to wszystkich w ramach własnej oferty internetowej, zestaw lewy i odniesienia dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Jak również za nielegalne, błędne lub niekompletne treści aw szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji ponosi wyłącznie operator stron, o których mowa.

 

3. Prawa autorskie i prawo do znaków towarowych

Strautmann Umwelttechnik GmbH przestrzega praw autorskich. Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie inne chronione marki i znaki towarowe są chronione przez przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych i praw ich właścicieli. Samo wspomnienie nie oznacza, że ​​znaki towarowe nie są chronione przez prawo! Prawa autorskie do opublikowanych przez samego autora pozostają wyłącznie z autorem. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

 

4. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Jeśli w Internecie oferowana jest możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 

5. Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy Web przez firmę Google Inc ("Google") Google Analytics używa "cookies", które to pliki tekstowe, są przechowywane na komputerze, do analizy korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z witryną. Ponadto, Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, zmieniając ustawienia na przeglądarce, jednak zwracamy uwagę, że nie można użyć w tym przypadku wszystkich funkcje na tej stronie. Korzystając z tej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w opisany powyżej sposób i do tego celu.Więcej informacji o technologii zastosowanej przez Google znajdą Państwo http://www.google.com/analytics.

 

6. Skutecznosć prawna informacji prawnych zawartych na stronie

Informacje prawne zawarte na tej stronie są częścią składową oferty internetowej. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem i prawidłowe,to należy to zgłosić odpowiednim osobom.